24.10.2019

Съобщение ОТНОСНО ТЕЛЕФОННИТЕ НОМЕРА И ЕЛЕКТРОНЕН АДРЕС ЗА ПРИЕМАНЕ НА СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ НА ИЗБОРНИЯ ПРОЦЕС

         Общинска избирателна комисия обявява телефонни номера и електронен адрес за приемане на сигнали в изборния ден на 27 октомври 2019г. във връзка с упражняване правото на глас, и за нарушения на изборния процес.

Телефони:

0879 613941,

0879 613934,

0879 811980,

0879 811994,

0971/ 69143.

 

Електронен адрес: https://oik1224.cik.bg

  

email: [email protected]

 

21.10.2019

Съобщение Издаване на удостоверения за гласуване от МВР-гр. Монтана

         В седмицата преди 27 октомври 2019 г., когато ще се проведат изборите за общински съветници и за кметове е създадена необходимата организация българските граждани, които нямат издадена лична карта или не притежават валидни документи (лична карта или личен /зелен/паспорт) защото са изгубени, откраднати, повредени, унищожени или с изтекъл срок, да имат възможност да упражнят правото си на глас. Дирекция „Български документи за самоличност” при ОД на МВР-Монтана е създала следната организация за работа:

 1. В зависимост от конкретните нормативни изисквания, на граждани, подали вече заявление за нова лична карта, ще бъде ускорено издаването и или ще бъде издадено удостоверение за изгубен, откраднат, повреден, унищожен документ за самоличност (лична карта, личен/зелен/паспорт) или лична карта с изтекъл срок на валидност.
 2. При невъзможност да бъде издадена нова лична карта до края на работния ден на 25 октомври 2019 г., по искане на гражданите, ще бъде издавано необходимото им удостоверение, с което да гласуват.

 

         За да бъде издадено удостоверение е необходимо:

 

 1. Гражданите лично да подават искане в ОДМВР, СДВР и РУ при ОДМВР/СДВР за дните от 22 октомри 2019 г. до 26 октомври 2019 г. от 08.30 ч. до 17.00 ч. и на 27 октомври 2019 г. от 08.30 ч. до 19.00 ч.

 

 1. В случай на подадено и регистрирано по постоянен адрес заявление за издаване на лична карта, удостоверение може да се издаде във всяко РУ, ОДМВР независимо от обявения постоянен и настоящ адрес.

 

При произвеждане на втори тур на избори за общински съветници и за кметове (03.11.2019) ще се издават нови удостоверения от 29.10.2019 г. до 03.11.2019 г. включително, съгласно описания по-горе начин и време.

 

Удостоверения за заявен постоянен и настоящ адрес се издават от общинската администрация.

 

УДОСТОВЕРЕНИЕТО СЕ ИЗДАВА, ЗА ДА ПОСЛУЖИ САМО ПРЕД СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ И Е ВАЛИДНО ЗА ИЗБОРНИЯ ДЕН 27 ОКТОМВРИ 2019 г.

16.10.2019

ОТНОСНО: Обучение на съставите на СИК и ПСИК

Общинска избирателна комисия Лом обявява че на 23.10.2019г. / сряда/ от 15,00 часа в големия салон на читалище "Постянство" гр.Лом ще се проведе обучение на съставите на СИК и ПСИК за провеждане на изборите за кметове и общински съветници на 27.10.2019г. на територията на Община Лом. Присъстващите на обучението се легитимират с лична карта.

16.10.2019

Регистрация на Застъпници

Застъпниците се регистрират в ОИК Лом до изборния ден чрез Заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение 73-МИ от изборните книжа).

Заявлението се подписва от представляващите партията, коалицията или местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица.

В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно.

Заявлението на инициативния комитет се подписва от представляващото инициативния комитет лице.

Към заявлението задължително се представя списък на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в електронен вид excel формат по образец (Приложение № 73-МИ от изборните книжа), подписано от лицата, посочени по-горе и декларация от лицата, заявени за регистрация като застъпници (Приложение № 75-МИ от изборните книжа).

Заместващите застъпници се регистрират в ОИК Лом до изборния ден чрез предложение по образец (Приложение № 74-МИ от изборните книжа).

Цялата информация за процедурата по регистрация е налична в Решение на ЦИК 

№ 1080-МИ / 12.09.2019

 

Електронната форма, необходима за регистрация на застъпници и заместващи застъпници, изтеглете от ТУК

12.10.2019

ОДОБРЕНИ ПРЕДПЕЧАТНИ ОБРАЗЦИ НА БЮЛЕТИНИТЕ

09.10.2019

Съобщение

Избирателите със трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното си помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец, подписано саморъчно и изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на общинската администрация по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато е направено искане за вписване в списъка за гласуване по настоящ адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден. Краен срок 17,00 часа на 12.10.2019 г.

Избирателите, които не са подали заявления в този срок могат да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това не по-късно от 5 дни преди изборния ден и при условие, че на територията на населеното място /общината/ е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Краен срок 17,00 часа на 21.10.2019 г.

09.10.2019

Съобщение

Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък, допуснати спрямо него, с писмено заявление до кмета на общината, кметството или кметския наместник. Краен срок 17,00 часа на 19.10.2019 г.

09.10.2019

Съобщение

Краен срок за подаване на заявления за регистрация на застъпници в ОИК Приложение 73-МИ е до 17,00 часа на 23.10.2019г.

ОИК регистрира застъпниците на кандидатските листи, издава им удостоверения и ги вписва в публичен регистър. Краен срок до 17,00 часа на 26.10.2019 г.

 

Условията и редът за участие на застъпници на кандидатски листи са уредени с решение на ЦИК.

Всяка партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет може да подаде едно или повече заявления, като общият брой на посочените застъпници за съответната кандидатска листа не може да надвишава броя на избирателните секции в изборния район. Когато партията/коалицията/местната коалиция/инициативният комитет желае да замени регистриран застъпник, се подава предложение по образец от изборните книжа.

 

Заявлението и списъкът се подписват от лицето, представляващо партията/коалицията/местната коалиция/инициативния комитет.

Когато партията/коалицията/местната коалиция/инициативният комитет се представлява съвместно от няколко лица, заявлението и списъкът се подписват от всички представляващи.

Заявлението и списъкът могат да бъдат подписани и от лица, изрично упълномощени от представляващите партията/коалицията/местната коалиция. В този случай при подаване на заявлението се представя и заверено от представляващите копие от пълномощното.

Заявлението може да бъде подадено и от лице с изрично пълномощно, като при подаването се представя и пълномощното.

За застъпник може да бъде регистрирано лице, което е навършило 18 години към датата на подаване на заявлението, не е поставено под запрещение и не изтърпява наказание лишаване от свобода.

Едно лице може да бъде застъпник само на една кандидатска листа.

Кандидатските листи за общински съветници и за кметове на една и съща партия, коалиция, местна коалиция могат да бъдат представлявани общо от един застъпник в една избирателна секция в изборния ден.

Застъпниците не са обвързани с конкретна избирателна секция.

При произвеждане на втори тур за избор на кмет, извършената за първия тур регистрация запазва действието си. Между двата тура може да бъдат регистрирани и нови застъпници при спазване на изискването на чл. 117, ал. 4 ИК.

09.10.2019

Съобщение

Обявява краен срок за подаване на предложение за замяна на членове на СИК до 17 ,00 часа на 17.10.2019г.

16.09.2019

Съобщение Регистрацията на кандидастките листи в ОИК

Регистрацията на кандидастките листи в ОИК се извършва по реда на решение № 943-МИ от 02.09.2019 г. на ЦИК. Съгласно т. 18.1 от решението, предложението за регистрация на кандидатска листа се представя в ОИК на хартиен и на технически носител в посочения по-долу Excel формат:

16.09.2019

Съобщение ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТИ

Важно съобщение

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - ЛОМ

ОБЯВЯВА, ЧЕ ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТИ ОТ ЛИСТИ ЗА КМЕТ НАОБЩИНА,КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА И ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ            ИЗДИГНАТИ             ОТ ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ, МЕСТНИ КОАЛИЦИИ И ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ ЗА УЧАСТИЕ В МЕСТНИ ИЗБОРИ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ ОТ 08.30Ч НА 17.09.2019Г ДО 17.00 ЧАСА НА 24.09.2019г./ВТОРНИК/.

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123456
  78910111213
  14151617181920
  21222324252627
  282930 

Решения

 • № 131 / 18.10.2022

  относно: Констатиране прекратяването на пълномощията на общински съветник и обявяване на следващия в листата за избран

 • № 130 / 13.02.2020

  относно: Запитване до Комисията за противодействие на корупцията избрана от Общински съвет Лом и Комисията за противодействие на корупцията по смисъла на ЗПКОНПИ

 • № 129 / 13.11.2019

  относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник и обявяване за избран следващия от кандидатската листа на ПП ГЕРБ

всички решения