28.08.2016

работно време на ОИК-Лом за ЧМИ 02.10.2016г.

 1. Работното време на ОИК-Лом е всеки работен от 09,00 ч. до 17,00 ч.
 2. По изключение комисията ще работи и в почивните дни, когато в тях изтичат срокове, визирани в Хронограмата на ЦИК за произвеждане на частичните изборите за кметове на 2 октомври 2016 г.(приета с Решение № 3309-МИ от 19 юли 2016 г.)
28.08.2016

регистриране на кандидатски листи за участие в частичните местни избори на 02.10.2015 г.

           Крайният срок за подаване на предложения за регистрация в ОИК на кандидатските си листи от страна на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети и приемане на решения за регистрация на кандидатските листи е до 17:00 на 06.09.2016 г., в т.ч. и събота и неделя от 09:00ч. до 12:00ч и от 13.30ч. до 17:00ч., на адрес: п.к. 3600 гр. Лом, обл. Монтана, ул. „Дунавска”№12 /сградата на Община Лом/, където на ет. 2 се помещава заседателната зала на ОИК Лом.

23.10.2015

Секционни избирателни комисии Община Лом

№ на СИК Длъжност Име Презиме Фамилия
122400001 Председател Стела Николова Рейзи
Зам.-председател Любомира Ефремова Петрова
Секретар Лиляна Иванова Флорова
Член Зоя Михайлова Младенова
Член Йорданка Иванова Айвалиотис
Член Соня Всасилева Ангелова
Член Петър Цветанов Петров
122400002 Председател Ирена Емилова Крумова
Зам.-председател Милчо Борисов Милов
Секретар Юлия Рангелова Иванова
Член Милена Илиянова Маринова
Член Павлина Милчова Спиридонова
Член Румянка Цветанова Николова
Член Галя Николаева Ангелова
122400003 Председател Христина Йорданова Цветанова
Зам.-председател Марияна Кръстева Габровска
Секретар Фросия Евстатиева Радулова
Член Снежа Пекова Николова
Член Жана Цветкова Асенова
Член Рени Неофитова Борисова
Член Ирена Здравкова Йорданова
122400004 Председател Паулина Иванова Борисова
Зам.-председател Даниела Александрова Якова
Секретар Евдокия Стоянова Исаева
Член Ася Цветкова Асенова
Член Емил Иванов миланов
Член Райна Лозанова Михайлова
Член Биляна Кирилова Рафаилова
122400005 Председател Иванка Борисова Димитрова
Зам.-председател Ивона Петрова Арсенова
Секретар Галя Сашова Илиева
Член Жасмина Боянова Николова
Член Тони Любенов Томов
Член Вилияна Кирилова Стоянова-Опрова
Член Виктор Кирилов Бърлатов
122400006 Председател Милка Господинова Петрова
Зам.-председател Емилия Петрова Тодорова
Секретар Цветанка Каменова Цветанова
Член Марийка Любенова Иванова
Член Мелина Андреева Милушева
Член Даниела Иванова Иванова
Член Ирена Иванова Игнатова
122400007 Председател Изолина Цветанова Александрова
Зам.-председател Адриана Цветанова Петрова
Секретар Анна Михайлова Стоянова
Член Ася Калчева Методиева
Член Люсиена Андреева Милушева
Член Надя Йорданова Стефанова
Член Корнелия Емилова Ангелова
122400008 Председател Николинка Спасова Сухарева
Зам.-председател Истилияна Петрова Георгиева
Секретар Наташа Александрова Славчева
Член Пламен Тодоров Йорданов
Член Мариета Милчева Крумова
Член Радка Параскевова Йорданова
Член Соня Викторова Петрова
122400009 Председател Ина Петрова Динолова
Зам.-председател Адриян Петров Петров
Секретар Кокиче Тодорова Иванова
Член Кирил Манойлов Арсов
Член Стоянка Стоянова Софрониева
Член Лиляна Георгиева Иванова
Член Надежда Ангелова Тонина
122400010 Председател Манол Петров Любомиров
Зам.-председател Антония Неофитова Станкулова
Секретар Мария Симеонова Борисова
Член Гергана Любомирова Николова
Член Цветан Иванов Белов
Член Ирена Веселинова Барболова
Член Любомира Ангелова Любенова
122400011 Председател Пеци Лазаров Петров
Зам.-председател Димитър Николов Димитров
Секретар Юли Генадиев  Генадиев 
Член Галя Ангелова Цветанова
Член Савина Трифонова Цветанова
Член Дафинка Тихомирова Александрова
Член Дари Ценков Крумов
122400012 Председател Боян Иванов Радулов
Зам.-председател Наташа Кирилова Герасимова
Секретар Соня Милчева Илиева
Член Веселка Христова Филипова
Член Любка Петкова Йорданова
Член Йорданка Русинова Младенова
Член Арсо Тодоров Цветанов
122400013 Председател Анна Йорданова Гергова-Савова
Зам.-председател Соня Георгиева Златкова
Секретар Радослав Йорданов Бузин
Член Соня Стефанова Белева-Кузманова
Член Екатерина Николова Иванова
Член Анка Димитрова Горгачева
Член Надя Милкова Симеонова
122400014 Председател Любомир Георгиев Станков
Зам.-председател Надя Георгиева Йорданова
Секретар Вася Александрова Кирилова
Член Таня Кирилова Михайлова
Член Александър Михайлов Русинов
Член Камелия Каменова Маринова
Член Лейла Михайлова Еличова
122400015 Председател Виктория Йорданова Димитрова
Зам.-председател Златко Христов Георгиев
Секретар Румяна Петрова Вацова
Член Русанка Любомирова Георгиева
Член Първолета Софрониева Димитрова
Член Тихомир Ангелов Тодоров
Член Александър Димитрова Николов
122400016 Председател Юлияна Кирилоава Симеонова
Зам.-председател Емил Иванов Еленков
Секретар Веселин Тонев Иванов
Член Венетка Тодорова Пекова
Член Георги Найденов Кръстев
Член Красимир Петров Тодоров
Член Тошко Кирилов Николов
122400017 Председател Стефан Иванов Костов
Зам.-председател Иван Михайлов Истатков
Секретар Даниела Михайлова Барболова
Член Иван Шанков Демов
Член Цветан Тодоров Средков
Член Георги Симеонов  Симеонов
Член Десислава Райкова Замфирова
122400018 Председател Димитър Асенов Младенов
Зам.-председател Иван Борисов Дертлиев
Секретар Гошо Василев Георгиев
Член Зара Аврамова Мутафова
Член Силвия Тонева Костова
Член Юпитер Аврамов Костадинов
Член Иван Василев Иванов
122400019 Председател Валери Ангелов Иванов
Зам.-председател Зоя Иванова Спасова
Секретар Елисавета Кирилова Димитрова
Член Росица Ценкова Арсенова
Член Албена Илиева Петкова
Член Васко Николов Господинов
Член Васил Славов Вълчев
122400020 Председател Пепка Ангелова Първанова
Зам.-председател Валентин Димитров Семов
Секретар Явор Иванов Василева
Член Антония Викторова Ангелова
Член Адалберт Асенов Симеонов
Член Николинка Лозанова Живкова
Член Моника Димитрова Динкова
122400021 Председател Жаклин Симеонова Георгиева
Зам.-председател Валентина Владимирова Ненкова
Секретар Ангелина Михайлова Тодорова
Член Диян Антонов Антонов
Член Марияна Димитрова Димитрова
Член Роберто Кирилов Крумов
Член Ани  Анастасова Филинова
122400022 Председател Будьони Владимиров Крумов
Зам.-председател Мариана  Павлова Доина
Секретар Диана Илиева Господинова
Член Красимира Виданова Спасова
Член Зорница Петрова Димитрова
Член Зоя Иванова Борисова
Член Вероника Боянова Борисова
122400023 Председател Будина Милчева Иванова
Зам.-председател Чавдар Йораднов Борисов
Секретар Даниела Константинова Захариева
Член Зина Любенова Панагюрска
Член Уляна Живкова Дамянова
Член Първан Русинов Георгиев
Член Тодор Илиев Ценков
122400024 Председател Цветан Александров Георгиев
Зам.-председател Емил Ангелов Здравков 
Секретар Павлерия Якимова Цветанова
Член Цветана Неофитова Трифонова
Член Антина Иванова Каменова
Член Цецка Стефанова Димитрова
Член Елена Петкова Декова
122400025 Председател Ангел Любенов Любенов
Зам.-председател Венцислав Йорданов Каменов
Секретар Валентина Станиславова Владимирова
Член Първолета Стилиянова Димитрова
Член Петко Кирилов Петков
Член Иванка Илиева Арсова
Член Анжелина Ванкова Василева
122400026 Председател Йорданка Илиева Христова
Зам.-председател Румянка Каменова Йорданова
Секретар Ася Лъчезарова  Иванова
Член Милета Петрова Александрова
Член Александър Миланчов Александров
Член Константин Филипов Димитров
Член Александра Викторова Ангелова
122400027 Председател Ивана Първанова Христова
Зам.-председател Калина Георгиева Стефанова
Секретар Веселка Станчева Генадиева
Член Володя Методиев Евгениев
Член Спасина Върбанова Петрова
Член Емил Златков Манчев
Член Красимира Петрова Гаврилова
122400028 Председател Теодора Валентинова Тодорова
Зам.-председател Сашка Миленков Манчев
Секретар Станислав Митков Борисов
Член Бисер Георгиев Джонов
Член Кирил Петров Алекссиев
Член Владислав Иванов Борисов
Член Димитринка Ангелова Георгиева
122400029 Председател Росица Сашкова Любенова
Зам.-председател Аврам Владимиров Горчев
Секретар Жасмина Филипова Живкова
Член Цветанка Тодорова Ангелова
Член Георги Иванов Герасимов
Член Милана Семчова Миланова
Член Станка Перчова Младенова
122400030 Председател Ивайло Тодоров Николов
Зам.-председател Лиляна Димитрова Ангелова
Секретар Апостол Илиев Станков
Член Бойко Георгиев Благоев
Член Стоян Димитров Кирилов
Член Паскал Красимиров Паскалев
Член Атанаска Костова Георгиева
122400031 Председател Любомир Цветанов Любенов
Зам.-председател Симеон Ивайлов Алексиев
Секретар Лилия Сашкова Иванова
Член Пламен Емилов Петков
Член Владимир Цветанов  Александров 
Член милан младенов коцев
Член Антим Николаев Димитров
122400032 Председател Димитринка Борисова Кузманова
Зам.-председател Кирил Рамчов Бонов
Секретар Захари Цветанов Захариев
Член Ангел Димитров Александров
Член Горан Цветанов Горанов
Член Петър Горанов Иванов
Член КИРИЛ ПЕТКОВ КИРИЛОВ
122400033 Председател Красимир Цветанов Александров
Зам.-председател Любомир Петков Йорданов
Секретар Вергил Ангелов Тасков
Член Соня Доситеева Бакърджиева
Член Жулиета Ангелова Цветанова
Член Петко Цветанов Найденов 
Член Илиян Стефанов Димитров
Член Трайчо Дамянов Иванов
Член Георги Иванов Кочов
122400034 Председател Райна Методиева Генкова
Зам.-председател Христина  Петрова Тодорова
Секретар Миглена Иванова Трифонова
Член Елмир Людмилов Стефанов
Член Ася Петрова Евстатиева
Член Валери Илиев Станчев 
Член Ирина Любенова Асенова
122400035 Председател Тихомир Александров Цветанов
Зам.-председател Николинка Анчова Ценкова
Секретар Александър Владимиров Софрониев
Член Валентина Михайлова Бонева
Член Христо Николов Христов
122400036 Председател Младенка Христова Младенова
Зам.-председател Елисъвета Софронова Георгиева
Секретар Иванка Захариева Спасова
Член Борислава Емилова Костадинова
Член Йорданка Цветанова Иванова
Член Албена Емилова Амврозиева
Член Младена Аврамова Стойкова
122400037 Председател Наталия Георгиева Иванова
Зам.-председател Николай Аниев Кирилов
Секретар Весела Радославова Вескова
Член Росен Славчев Рапчев
Член Емилия Христова Младенова
Член Йорданка Георгиева Нинова
Член Василка Илиева Кръстева
122400038 Председател Стоянка Вергилова Петрова
Зам.-председател Васил Цветанов Иванов
Секретар Людмила Мариянова Петрова
Член Радка Кръстева Петрова
Член Цветана Йорданова Борисова
Член Цветелин Стефанов Ангелова
Член Емилия Димитрова Йорданова
122400039 Председател Тихомир Кирилов Антонов
Зам.-председател Людмил  Младенов Тодоров
Секретар Мария Бойчева Войташева
Член Лилия Ванчова Михайлова
Член Красимир Димитров Ерияшев
Член Красимир Антонов Георгиев
Член Наташа Иванова Ангелова
122400040 Председател Ренета Владимирова Аврамова
Зам.-председател Марийка Маринова Евстатиева
Секретар Евдокия Йорданова Иванова
Член Росица Симеонова Гергова
Член Евстати Георгиев Евстатиев
Член Милена Цветанова Иванова
Член Велин Славчов Велков
122400041 Председател Христина Ефремова Петрова
Зам.-председател Иван Георгиев Каменов
Секретар Зорка Петрова Петрова
Член Цветана Каменова Кръстева
Член Вера Дамянова Ангелова
Член Димитринка Цветанова Миланова
Член Тодор Велиславов Тодоров
122400042 Председател Бонка Аврамова Георгиева
Зам.-председател Анна Лазарова Георгиева
Секретар Даниел  Найденов Кръстева
Член Наташа Борисова Арсенова
Член Оля Красимирова Найденова
122400043 Председател Миланка Колева Милушева
Зам.-председател Катя Петрова Василева
Секретар Росен Александров Иванов
Член Лили Герасимова Трифонова
Член Веселина Иванова  Ангелова
122400044 Председател Зоя Йорданова Томова
Зам.-председател Данка Александрова Александрова
Секретар Ванюша Димитрова Неделчева
Член Иван Петров Петков
122400045 Зам.-председател Огнян Панталеев Василев
Секретар Нели Николова Николова
Член Емил Любомиров  Тодоров
Член Дафинка Николова Здравкова
Член Ваня Людмилова Гоцина
Член Пепка Спиридонова Здравкова
122400046 Председател Бистра  Димитрова Емилова
Зам.-председател Ирена Рангелова Иванова
Секретар Бисер Божидаров Борисов
Член Емилия Гоцева Янева
Член Валерия Гаврилова Петрова
Член Здравислава Цветанова Здравкова
Член Емилиян Илиев Николов
122400047 Председател Боянка Иванова Нанкова
Зам.-председател Васил Георгиев Александров
Секретар Петър Младенов Николов
Член Соня Викторова Димитрова
Член Светлана Личова Василева
122400048 Председател Мария Неделчева Иванова
Зам.-председател Арсен Русинов Цеков
Секретар Жасминка Кирилова Тодорова
Член Веселка Кирлова Крумова
Член Миланчо Александров Миланов
122400049 Председател Моника Миладинова Славчева
Зам.-председател Красимир Зигфридов Алерксандров
Секретар Генади Руменов Неделчев 
Член Младен Петков Василев
Член Светлана Георгиева Станчева  
122400051 Председател Елеонора Русева Йорданова
Зам.-председател Владка Василева Иванова
Секретар Красимир Александров Иванов
Член Стефан Марков Гавровски
Член Николина Йорданова Ценкова
Член Розета Николова Господинова
Член Володя Димчев Йосифов
122400052 Председател Вергиния Тодорова Илиева
Зам.-председател Наталия Атанасова Николова
Секретар Димитринка Цветанова Тонева
Член Марияна Илиева Рангелова
Член  Емил Благоев Димитров
Член Милена Красимирова Цанкова
Член Мануела Люлиева Янкулова
         
         
         
         
         
         
         
         
23.10.2015

График за получаване на изборни материали от СИК

Г    Р    А    Ф    И    К

ОТНОСНО: Извозването на СИК и изборните материали до изборните помещения на 24.10.2014 г. във връзка с провеждането на избори за общински съветници и за кметове едновременно с провеждането на националния референдум  на 25 октомври 2015г

 14.30 часа – Секции:

 № 35 - с. Долно Линево, Клуба, Ул. „Вишна“ № 8

№ 36 - с. Замфир, училището, ул. „Яне Сандански” № 4

 № 37 - с. Замфир, училището, ул. „Яне Сандански” № 4

 № 38 - с. Трайково, училището, ул. „Бено Николов” № 1А

№ 39 - с. Трайково, училището, ул. „Бено Николов” № 1А

№ 40 - с. Сталийска махала, училището, ул. „13-та” № 1

 № 41 - с. Сталийска махала, училището, ул. „13-та” № 1

№ 42 - с. Сливата, сграда бивше ДЗС

 № 43 - с. Добри дол, Дом за стари хора

 № 44 - с. Орсоя, кметството

 № 49 - с. Орсоя, Социален дом, ул. „18-та” № 9

 № 34 - гр. Лом, кв. „Момин брод” – Клуб на пенсионера

№ 52 - гр. Лом, кв. „Момин брод” - читалище

  

15.30 часа – Секции:

№ 28 - гр. Лом, кв. „Младеново”, ІV – то ОУ „Христо Ботев”, ул. „Софийска”   № 112

 № 29 - гр. Лом, кв. „Младеново”, ІV – то ОУ „Христо Ботев”, ул. „Софийска” № 112

 № 30 - гр. Лом, кв. „Младеново”, ІV – то ОУ „Христо Ботев”, ул. „Софийска” № 112

 № 31 - гр. Лом, кв. „Младеново”, ІV – то ОУ „Христо Ботев”, ул. „Софийска” № 112

 № 32 - гр. Лом, кв. „Младеново”, ІV – то ОУ „Христо Ботев”, ул. „Софийска” № 112

№  45 - с. Ковачица, СПТУ „МСС”, ул. „5-та” № 13

 №  46 - с. Ковачица, сградата на кметството

 №  47 - с. Станево, читалището, ул. „15-та” № 12

  

16.30 часа – Секции:

1 - гр. Лом, кв. „Боруна” – Младежки дом, ул. „Александър Стамболийски” № 92

2 - гр. Лом, кв. „Боруна” – Младежки дом, ул. „Александър Стамболийски” № 92

4 - гр. Лом, ПГ „Найден Геров”, ул. „Дунавска” № 67

5 - гр. Лом, ПГ „Найден Геров”, ул. „Дунавска” № 67

6 - гр. Лом, І-во ОУ „Никола Първанов”, ул. „Филип Тотю” № 14

7 - гр. Лом, І-во ОУ „Никола Първанов”, ул. „Филип Тотю” № 14

8 - гр. Лом, І-во ОУ „Никола Първанов”, ул. „Филип Тотю” № 14

12 - гр. Лом, ІІ-ро ОУ „Константин Фотинов”, ул. „Хаджи Димитър” № 28

15 - гр. Лом, ІІ-ро ОУ „Константин Фотинов”, ул. „Хаджи Димитър” № 28

16 - гр. Лом, ІІ-ро ОУ „Константин Фотинов”, ул. „Хаджи Димитър” № 28

22 - гр. Лом, ІІ-ро ОУ „Константин Фотинов”, ул. „Хаджи Димитър” № 28

  

17.30 часа – Секции:

17 - гр. Лом, Битова сграда на стадиона

18 - гр. Лом, ПГПТ гр. Лом /бивше СПТУМ „Антон Иванов”, ул. „Заимов” № 8

19 - гр. Лом, Читалище „23-ти септември”, ул. „Хаджи Димитър” № 164

20 - гр. Лом, Читалище „23-ти септември”, ул. „Хаджи Димитър” № 164

 № 21 - гр. Лом, ІІІ-то ОУ „Отец Паисий”, ул. „Даме Груев” № 1

23 - гр. Лом, ПГХЗ „Д. И. Менделеев” / ТХВП/, ул. „Славянска” № 148

24 - гр. Лом, ПГПТ гр. Лом /бивше СПТУМ „Антон Иванов”, ул. „Заимов” № 8

25 - гр. Лом, ПГПТ гр. Лом /бивше СПТУМ „Антон Иванов”, ул. „Заимов” № 8

26 - гр. Лом, ІІІ-то ОУ „Отец Паисий”, ул. „Даме Груев” № 1

  

18.00 часа – Секции:

3 - гр. Лом, Бивше училище „Никола Първанов”, зад гимназията – ул. „Луй Айер” № 2

№ 9 – гр. Лом, Пенсионерски клуб на ул. „Каблешков“ № 10, на пресечката с ул. „Шишман”

10 - гр. Лом, Бившият пансион на руската гимназия, ул. „Цар Симеон” № 36

11 - гр. Лом, Спортна зала /западен вход/ на пл. „Свобода”

13 - гр. Лом, Читалище „Постоянство 1856” – малък салон

14 - гр. Лом, Клуб на пенсионера, ул. „Кирил Петров” № 7

№  27 - гр. Лом, ул. „Лозарска „ № 9

№  33 - гр. Лом, кв. „Хумата” – общински клуб на площада

№  48 - гр. Лом, МБАЛ“Свети Николай Чудотворец“, Лом

51 - гр. Лом, бивше училище „Никола Първанов”, зад гимназията – ул. „Луй Айер” № 2

 

18.30 часа – Секции:

 №  48 – гр.Лом, МБАЛ“Св.Николай Чудотворец“

№ 50 -Подвижна избирателна секция  за с.Замфир, Първо основно училище“Н.Първанов“, ул.“Ф.Тотю“ № 14,гр.Лом

№ 53  - Подвижна избирателна секция за  с.Ковачица и гр.Лом, Първо основно училище“Н.Първанов“, ул.“Ф.Тотю“ № 14 гр.Л

№ 54  - Подвижна избирателна секция за с.Сталийска махала, Първо основно училище“Н.Първанов“, ул.“Ф.Тотю“ № 14 гр.Лом

№ 55 -  Подвижна избирателна секция за с.Трайково,Първо основно училище“Н.Първанов“, ул.“Ф.Тотю“ № 14 гр.Лом

 

       Извозването на членовете на СИК и изборните материали ще се извърши на 24.10.2014 г. /събота/ от сградата на Община Лом, гр.Лом, ул.”Дунавска” № 12, 

16.10.2015

Съобщение

Уведомяваме всички заинтересовани лица, че с Решение №124/15.10.2015г. ОИК Лом е определила за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднение в придвижването, както и тези по чл.10, ал.1 от Изборния кодекс, Избирателна секция № 122400014, находяща се в гр. Лом, в сградата на клуб на пенсионера, ул.”Кирил Петров”№ 7.

Така определената избирателна секция не ограничава възможността на избиратели с увредено зрение или със затруднение в придвижването да гласуват и в друга избирателна секция по свой избор.

16.10.2015

обучение на СИК на територията на 1224 ИР – Община Лом

 ОИК Лом, организира на обучение на СИК на територията на 1224 ИР – Община Лом на 21.10.2015год. от 14:00ч. в големият салон на Читалище „Постоянство“

Членове на ОИК – Лом, които ще извършат обучението, както следва:

- Теодора Йорданова Каменова-Ценкова – Председател на ОИК Лом;

- Петър Асенов Петров – член на ОИК Лом.

16.10.2015

Секционни избирателни комисии Община Лом

 

С решение № 2513-МИ от 07.10.2015 г. на Централната избирателна комисия (ЦИК), потвърдено с Решение № 10788/16.10.2015год. на Върховен административен съд (ВАС) са назначени СИК на територията на Община Лом.  

https://www.cik.bg/bg/decisions/2513/2015-10-07

http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d038edcf49190344c2256b7600367606/4d9db9165e4bc9bdc2257ee00021cef7?OpenDocument

 

 

22.09.2015

Насрочване на провеждане на жребий

1. Насрочва провеждане на жребий за определяне на поредните номера на партиите, коалициите, местните коалиции и независимите кандидати в бюлетината за изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015 г. на 23 септември 2015 г. -сряда от 17.00 часа в заседателната зала на ОИК Лом - гр.Лом, ул. „Дунавска” № 12 /сградата на Община Лом/.

2. В жребия участват инициативните комитети, партиите, коалициите и местните коалиции, регистрирали в ОИК Лом поне един кандидат за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015г.

3. Насрочва провеждане на жребий за определяне на реда за представяне на партиите, коалициите, местните коалиции и независимите кандидати в диспутите по регионалните радио и телевизионни центрове на БНР и БНТ в изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015 г., както следва: 23 септември 2015 г. – сряда от 17.00 часа в заседателната зала на ОИК Лом - гр.Лом, ул. „Дунавска” № 12 / сградата на Община Лом/.

4. Тегленето на жребия да бъде извършено публично, като на него могат да присъстват представители на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, регистрираните от тях кандидати за участие в участие в изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015 г., наблюдатели и представители на средствата за масово осведомяване.

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  2627282930 

Решения

 • № 222 / 22.03.2019

  относно: Обявяване на интернет страницата на списък „А“ и списък „Б“, съгласно чл. 454 от ИК.

 • № 221 / 22.03.2019

  относно: Обявяване на Виктория Георгиева Владимирова с ЕГН *********** за общински съветник от листата на МЕСТНА КОАЛИЦИЯ „ЕДИНСТВО” в Община Лом.

 • № 220 / 19.03.2019

  относно: Вземане на решение за предсрочно прекратяване пълномощията на КАЛИНА ПЕТРОВА ГАШЕВА с ЕГН ********** – общински съветник при ОбС – гр. Лом, избран на от листата МЕСТНА КОАЛИЦИЯ „ЕДИНСТВО”, поради подаване на оставка във връзка с вписване на същата като нотариус за съдебен район на Районен съд Белоградчик

всички решения